پوستر ارائه نردبان وفاداری

نردبان وفاداری مشتریان

نردبان وفاداری مشتریان اولین جلسه از سلسله‌نشست‌های کسب‌وکار دیجیتال با حضور کارکنان حوزه هنری برگزار گردید. در این جلسه که توسط آقای حمید مهاجرانی ازائه گردید، ضمن تأکید بر اهمیت…