Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/digitalh/public_html/wp-content/themes/hoze-digital/index.php on line 57

خدمات حوزه هنری دیجیتال

تعزیه هنری آیینی است که اگر از آن مراقبت نشود از بین خواهد رفت. دنیای دیجیتال شاید بتواند به حفظ و ماندگاری این هنر کمک کند. این کار با آرشیو صحیح نمایش ها و متون و ادوات آن امکان پذیر است.

اخیرا در گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری نمایشگاهی برگزار گردید که در آن نسخ و ادوات تعزیه به نمایش درآمد. این مجموعه شامل مجموعه ای از ابزارها و لوازم های تعزیه شامل البسه، ابزار و تجهیزات، ماسک و عروسک ها و نسخ تعزیه است. این مجموعه شامل نمایش آثاری از دوران صفویه تا کنون است.

اگر شما به علت محدودیت زمان و یا مکان، فرصت حضور در این نمایشگاه را پیدا نکردید اکنون این شانس را دارید تا این نمایشگاه را به صورت آنلاین تجربه کنید.

شما می توانید از طریق این لینک وارد نمایشگاه بشوید و علاوه بر مشاهده ی آن، اطلاعات راهنمای نمایشگاه را به صورت صوتی دریافت کنید.

این نمایشگاه به همت حوزه هنری دیجیتال به صورت آنلاین در دسترس عموم قرار گرفته است.

برای ورود به نمایشگاه کلیک کنید.


Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/digitalh/public_html/wp-content/themes/hoze-digital/index.php on line 206


Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/digitalh/public_html/wp-content/themes/hoze-digital/index.php on line 258


Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/digitalh/public_html/wp-content/themes/hoze-digital/index.php on line 311