آکادمی حوزه هنری دیجیتال، با هدف تبیین اهمیت تجاری سازی محصولات هنری، دوره های آموزشی زیر را برای فعالان عرصه هنر برگزار می نماید.

رویداد انتقال تجربه کرسی

هزینه رایگان

 هزینه رایگان