آکادمی حوزه هنری دیجیتال، با هدف تبیین اهمیت تجاری سازی محصولات هنری، دوره های آموزشی زیر را برای فعالان عرصه هنر برگزار می نماید.